Ninh Thuận – điểm sáng hút dòng vốn bất động sản nghỉ dưỡng

Ninh Thuận đang là tâm điểm của dòng vốn đầu tư phát triển du lịch. Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng biển chứng kiến cuộc đổ bộ của nhiều “ông lớn” và các dự án quy mô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>